Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze

 

Nawigacja

Nawigacja

  • Święto Pieczonego Ziemniaka! uczniów klasy 4c

   W sobotę 6 października 2018r. w ośrodku „Karpik” odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka! uczniów klasy 4c wraz z rodzicami. Święto Pieczonego Ziemniaka to integracyjna zabawa, która jest jednocześnie pożegnaniem lata i przywitaniem nowego roku szkolnego. Główną atrakcją podczas "Święta Pieczonego Ziemniaka" w było ognisko, w którym dzieci piekły ziemniaki, kiełbaska z grilla oraz wspólna zabawa.

    - Obrazek 1

    Dzieci wraz z rodzicami do każdej konkurencji zostali podzieleni na 2 drużyny. Zadanie zespołów polegało na wykonaniu 7 konkurencji, które dostarczyły wiele radości, między innymi były to: bieg z ziemniakiem na łyżce, rzut ziemniakiem do celu, slalom podaj piłkę czy też dmuchanie balonów. Najwięcej emocji dostarczyła konkurencja pod tytułem "hola hop". Wszystkie drużyny były znakomite, każdy uczestnik zabawy dał z siebie wszystko, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.
   Rodzice mogli się wykazać szybkością i zwinnością w zawodach sportowych , w których rywalizowali wspólnie z dziećmi..
   Po wszystkich konkurencjach odbył się quiz wiedzy o ziemniakach. W tej dziedzinie wykazali się rodzice, którzy zachwycili komisję poprawnymi odpowiedziami na trudne pytania.
   Na koniec wszyscy zostali poczęstowani kiełbaską z grilla oraz ziemniakami z ogniska, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Po jedzeniu był czas wolny, podczas którego uczniowie mogli oddać się beztroskiej zabawie w zbijanego, mogli również obejrzeć karmienie ryb w hodowlanym stawie na ośrodku.

   Pogoda i humory dopisały. Takie spotkania musimy powtórzyć i wpisać w tradycję klasy.

  • WYDARZENIE BEZ PRECEDENSU!

    - Obrazek 1

   Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze, której nadano we wrześniu 2018 r. tytuł Aktywnej Szkoły Programu GLOBE,  wygrała wiosenny konkurs przeprowadzony przez NASA na przełomie marca i kwietnia. Nasza drużyna po raz kolejny  była pierwsza na ŚWIECIE! . Jedną z nagród była wideokonferencja z pracownikiem NASA, koordynator Światowego Programu GLOBE, Marile Colon Robles. Spotkanie odbyło się 4 października i trwało od godziny 14:00 do godziny 15:00.

   WIĘCEJ O TYM WYDARZENIU w ZAKŁADCE "GLOBE"

  • Gminny Konkurs Plastyczny
    „Twarze Niepodległości – portret”

   1. Cele konkursu:

    

   Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna związana z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Celem konkursu: jest:

   - rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy bycia z Polakiem;

   - promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski;

   - rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 r. do 2018r.;

   - uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę.

    

   1. Organizator konkursu jest: Burmistrz Góry.

    

   1. Założenia organizacyjne:

   - Konkurs obejmuje klasy VII, VIII oraz III gimnazjum.

   - Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – malarstwo olejne, akrylowe, akwarela,  pastele suche, olejne itp.

   - Praca musi być wykonana samodzielnie.

   - Format pracy; nie większy niż A2.

   PLIK DO PODRANIA: Gminny_Konkurs_Plastyczny.docx

  • POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY Z OKAZJI 

   100 – LECIA ODZYSKANIA   NIEPODLEGŁOŚCI   PRZEZ  POLSKĘ

   „JA PATRIOTA”

    

   1. Postanowienia ogólne

   Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych powiatu górowskiego.

   Organizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu.

   Patronat honorowy Starosty Górowskiego

   2. Cele konkursu: 

   • promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu,
   • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
   • popularyzacja wiedzy z zakresu historii państwa polskiego,
   • kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec wartości i symboli narodowych,
   • zachęcanie do kształtowania silnej więzi z własnym narodem, z jego historią, tradycjami,
   • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

    

   3. Tematyka prac

     Zapraszamy do konkursu plastycznego z okazji rocznicy 100 –lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tematem prac jest interpretacja rozumienia pojęcia patriotyzmu, jego przejawów, postaw.

   4. Warunki uczestnictwa:

   Kategorie wiekowe: 

   • Kategoria II: uczniowie szkoły podstawowej I-IV
   • Kategoria III: uczniowie szkoły podstawowej V-VIII i klas gimnazjum
   • Technika: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane (płaskie, bez użycia materiałów sypkich i plasteliny)
   • Format pracy: A3-A4
   • Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Prace nie podlegają zwrotowi. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. 

   5. Termin i warunki dostarczenia prac:

   Etap szkolny: 15 październik 2018r.

   Etap powiatowy: 19 października 2018 r.

   PLIK DO POBRANIA: POWIATOWY__KONKURS__Ja_patriota.docx

  • OBIADY LISTOPAD 2018 R. (20 DNI)

    

   UCZEŃ – 80,00 ZŁ

   NAUCZYCIEL – 140,00 ZŁ

   ZUPA Z BUŁKĄ – 34,00 ZŁ

    

   2 LISTOPADA -  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH!!!!!!

   Termin płatności za listopad 2018 r.  - 31 października.

  • SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

   Sukcesami sportowymi rozpoczęli nowy rok szkolny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze.

   W czwartek - 4 października 2018 roku - na stadionie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze odbył się Powiatowy Finał Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. 

   Pierwsze na stracie zaprezentowały się zawodniczki (klas IV-VI).

   W skład drużyny wchodziły:

   Boksińska Aleksandra, Bretsznajder Julia, Gritzman Ines, Korthals Wiktoria, Kozakiewicz Marcelina, Lesiuk Aleksandra, Mazur Magdalena, Rydełkiewicz Klaudia, Sokołowska Karolina, Tomasik Julia. 

   Nasze dziewczyny zajęły I miejsce rywalizując z rówieśniczkami ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze.

   Młodsi chłopcy tez nie zaoszczędzili nam ekscytacji również zajmując I miejsce.

    Do sukcesów przyczynili się: 

   Białasik Oliwier, Boksiński Bartek, Dudziński Szymon, Gutewicz Piotr, Jóźwiak Fabian, Jurczak Klaudiusz, Koszowski Mateusz, Sieczka Maciej, Stróżyński Adrian, Szymczak Filip, Wawrzyniak Maciej, Zielniewski Konrad. Matysiak Mateusz i Maciej Wyszyński.

   Po młodszych koleżankach i kolegach zaprezentowały się drużyny uczniów z  klas VII-III gimnazjum. Jako pierwsze wystartowały dziewczęta, które wzięły przykład z młodszych koleżanek i bez problemu zdobyły tytuł mistrzyń powiatu, startując z rówieśniczkami ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze oraz z Wąsosza.

   Zdobyły go:

   Aditis Marta, Chocianowska Hanna, Dziewic Martyna, Filosek Alicja, Jurczak Nikola, Kropacz Wiktoria, Łopusiewicz Marta, Mazur Aleksandra, Mikołajczak Oliwia, Przeworska Wiktoria, Wyczółkowska Wiktoria, Amelia Górska.

   Niespodzianek nie było i w ostatnim etapie finału najstarsi chłopcy, rywalizując ze Szkołą Podstawową nr 3 w Górze oraz ze szkołą z Wąsosza, zdobyli I miejsce.

    Drużyna mistrzów:

   Chocianowski Konrad, Gorwa Adrian, Gubała Kamil, Janowski Jakub, Jóźwiak Oliwier, Matysiak Marcel, Michalec Bartosz, Murcha Miłosz, Podwiński Dawid, Popiołek Oskar, Spieć Kacper.

   Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    

   Artykuł przygotowały:

   Martyna Tomczyk 

   Oliwia Mikołajczak

  • PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

   3 października 2018r.

   W tym dniu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze odbyło się uroczyste PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ.

   Uczniowie klasy 1a ,1b i 1c pod czujnym okiem wychowawczyń: p. Renaty Szuper, p. Alicji Hajczewskiej i p. Anny Krysiak, od wielu dni przygotowywali się do tej ważnej chwili. Na uroczystość przybyli wyjątkowi goście: wicedyrektor szkoły pani Renata Kawka, wicedyrektor pani Małgorzata Kubicka, Dyrektor PKO BP w Górze p. Zbigniew Woźniak, przedstawiciel Prezydium Rady Rodziców p. Małgorzata Kowalewska, pedagog szkoły p. Wioletta Bartkowiak, kierownik świetlicy szkolnej p. Marta Kokot-Wójcik oraz rodzice i bliscy uczniów klas  pierwszych. Cała uroczystość odbywała się w miłej, nieco magicznej atmosferze. Prowadzącą była opiekun najmłodszej grupy wiekowej p. Helena Radoszko. W uroczysty klimat wprowadzili wszystkich uczniowie klasy 2a, którzy pod kierunkiem p. Agnieszki Chawchunowicz–Rudzińskiej  barwnym przedstawieniem „Wielki dylemat, czyli szkoła w smerfnym lesie” powitali bohaterów uroczystości. Uczniowie klas pierwszych wspaniale przeszli wszystkie próby poprzedzające pasowanie – odgadli wszystkie zagadki oraz wykonali przydzielone im zadania. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie przy Sztandarze Szkoły. Panie wicedyrektor uroczyście pasowały każde dziecko na uczniów naszej szkoły. Uroczystą przysięgę złożyli również rodzice nowo mianowanych uczniów. Na zakończenie rozdano dzieciom słodkie ,,kuferki obfitości”.

   Po zakończeniu  uroczystości odbyła się sesja zdjęciowa i spotkanie w klasach.

    

   PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ - Obrazek 1    PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ - Obrazek 2   PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ - Obrazek 3   PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ - Obrazek 4   PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ - Obrazek 5   PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ - Obrazek 6

  • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "Bezpieczna droga do szkoły" dla klas I i II

                                         

   Dnia 28 września 2018r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla klas I i II.
   Jego głównym celem było rozwijanie uzdolnień plastycznych i artystycznego zmysłu oraz uwrażliwienie na bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Na konkurs wpłynęło 35 prac.

   Komisja w składzie:
   Elżbieta Janasik – przewodnicząca
   Aneta Płuchowska -      członek
   wyłoniła następujących zwycięzców w dwóch kategoriach:

   KLASY I:

   I miejsca :

   Jakubowska Hanna       IB
   Oleszkiewicz Amelia     IB
   Dębkowska Alicja         IC
   Szymkowiak Maja        IC

   II miejsca:

   Postoł Nikola                IA
   Rudź Maja           IA
   Smektala Nikola  IA
   Jankowska Żaneta        IB
   Kirst Lena            IC

   III miejsca:

   Drąg Wojciech     IA
   Pypeć Hanna                 IA
   Izdebski Filip                IB
   Myszorek Mikołaj         IB
   Dębłowska Kaja  IC
   Tomaszewicz Filip        IC

   KLASY II:

   I miejsca :

   Bartkowiak Kacper       IIA
   Hajczewska Julia IIB
   Kauch Hanna                IIB
   Sidorowicz Lena  IIB
   Bazylewicz Aniela         IID
   Burdziłowski Marcel     IID
   Sikorska Barbara IID

    

   II miejsca:

   Kobus Agata                 IIA
   Stankiewicz Jakub        IIA
   Kazikowski Marek        IIB
   Skibniewski Michał       IIC
   Duda Lena           IID
   Sagan Klaudia               IID

    

   III miejsca:

   Dzika Lena          IIA
   Guziołek Hanna   IIA
   Lejczak Amelia    IIB
   Osmolska Maja   IIB
   Chawchunowicz Zuzanna IIC
   Matyńka Oliwia   IIC
   MurchaMikolaj    IIC
   Sobańska Nina    IIC

  • OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT

   AKTYWNA SZKOŁA PROGRAMU GLOBE

   Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała  w dniu 26 września 2018r. certyfikat

   Aktywna Szkoła Programu GLOBE.

    - Obrazek 1

   Certyfikat jest ważny na rok szkolny 2018/2019 do 31 sierpnia 2019r.

   Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywny udział szkoły w prowadzeniu badań obserwacji środowiska w poprzedni roku szkolnym, w okresie 1 września 2017r. do 31sierpnia 2018 r.,oraz zaraportowanie minimum 100 wyników pomiarów do ogólnoświatowej bazy danych Programu  GLOBE.                                                                                                                                  My  PRZESŁALIŚMY PRZESZŁO 13 tys. RAPORTÓW !!!

  •  

   SPOTKANIE Z PIOTRUSIEM PANEM I PIRATAMI

    - Obrazek 1

   Dnia 27 września  2018 roku w górowskim  Domu Kultury zagościł ponownie Katolicki Teatr Edukacji ze spektaklem pt. Piotruś Pan i piraci”. Drugoklasiści naszej szkoły mieli okazję obejrzeć tę wspaniałą adaptację sceniczną. Utrzymane w konwencji baśni dynamiczne i barwne widowisko to opowieść o prawdziwej miłości i przyjaźni. Dzieci z zapartym tchem śledziły wątek piratów pod wodzą strasznego Kapitana Haka, wróżki, Wendy i krokodyla. Wspólnie z aktorami zawędrowały do magicznej Nibylandii, gdzie wszystko może się zdarzyć. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Przygoda z teatrem na długo zapadnie w naszej pamięci.

  • 100 lat naszym Seniorom w 100-lecie Niepodległości  

       Jak  każdego roku - jesienią - uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariatu,   działającego  przy Szkole Podstawowej nr 1  pamiętają o innych. W dniu 27.09.2018 roku w Sławęcicach  uczestniczyliśmy w pięknej uroczystości. Tego dnia obchodziliśmy Europejski Dzień Seniora.  Burmistrz Góry- Pani Irena Krzyszkiewicz-  jako ambasadorka  wszystkich tam zebranych gości złożyła życzenia. Podkreśliła to,  iż seniorzy to ludzie w jesieni swego życia i zasługują na szacunek, troskę i pamięć. Starosta Powiatu Górowskiego Pan Piotr Wołowicz przekazał moc życzeń.

    - Obrazek 1
       Nasza delegacja też miała zadanie do wykonania. Podarowaliśmy laurkę  z życzeniami od wszystkich uczniów naszej szkoły, którą złozyliśmy na ręce Prezesa Stowarzyszenia "Pogodna Jesień"- Pana Bronisława Barny. Symboliczne dłonie w wielu kolorach to dar uczniowski wykonany pod kierunkiem nauczycielek Pań Agnieszki Chawchunowicz-Rudzińskiej,  Elżbiety Kacykowskiej i Anny Kurpiel. To była wyjątkowa chwila, gdyż do życzeń płynących z głębi serca dołączyliśmy jeszcze dwa utwory muzyczne. Klaudia Łopuszyńska uczennica kl. III a prześlicznie zagrała na trąbce piosenkę pt.,, Dziś życzeń wiele" oraz  wykonała utwór instrumentalny pt. "My ...."
       W tym miejscu składamy podziękowania na ręce dyrektora Domu Kultury  Pani Danuty Piwowarskiej-Berus za owocną współpracę. Instruktor prowadzący Klaudię od lat 4 - pan Arkadiusz Gustaw może być dumny.:) Goście uczestniczący w spotkaniu zachwycili się grą na instrumencie dętym blaszanym w wykonaniu naszej uczennicy.
       Troska o ludzi starszych to tylko jedno z zadań Szkolnego Klubu Wolontariatu. Myślę, że chęć pomocy drugiemu człowiekowi, altruizm i empatia oraz integracja ze środowiskiem to główne cele, które nam przyświecały. Atmosfera była bardzo domowa, a wszystko było zasługą wspaniałej organizacji. Spotkanie umilił także występ zespołu  Osetnopolanie.

   Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu J.Ł

  • SPOTKANIE Z PAWŁEM WAKUŁĄ.

   19 września 2018 r. klasa VIIA  wraz z nauczycielką j. polskiego – R. Kowalską uczestniczyła w spotkaniu z rysownikiem, ilustratorem i pisarzem – Pawłem Wakułą. Wydarzenie zorganizowała Biblioteka Miejska w Górze. Pan Paweł Wakuła -  na co dzień związany z tygodnikiem Angora - zapoznał młodzież z tajnikami pracy rysownika prasowego, jednak sednem spotkania były rozmowy o książkach dla dzieci, których Pan Paweł jest autorem: „Jagiełło pod... prysznicem”, „Piastowskie orły – 10 opowiadań z czasów Piastów”, ,,Walka o wolność – 10 opowiadań z czasów rozbiorów” oraz   „Odzyskana niepodległość – 10 opowiadań z XX wieku”. Pisarz bawił zebranych anegdotami historycznymi i rysował słynne postacie. Dziękujemy dyrektor Biblioteki Miejskiej Pani Danucie Biernackiej za zaproszenie i mamy nadzieję na uczestniczenie w kolejnych spotkaniach z pisarzami.

  • "ZIEMIA GÓROWSKA WCZORAJ I DZIŚ"

   "ZIEMIA GÓROWSKA WCZORAJ I DZIŚ" - Obrazek 1

    

    

    

    

    

    

    

   "ZIEMIA GÓROWSKA WCZORAJ I DZIŚ" - Obrazek 2

   Prace należy zgłaszać do dnia 5 października b.r. do Pana Mariusza Zajączkowskiego lub Pana Tomasz Fogta.

  • SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

   Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest elementem edukacji dla bezpieczeństwa

   W ramach realizowanego w  Szkole Podstawowej nr 1 projektu zatytułowanego „Pierwsza pomoc ratuje życie”  przygotowując się po raz kolejny  do  ogólnopolskiej akcji WOŚP – bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

   26 września zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Szkolenie przeprowadzono  dla naszych najmłodszych uczniów z klas I- III.        

   Podczas zajęć uczniowie  z poszczególnych klas w trakcie zabawy i pokazu uczyły się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. Zajęcia prowadził wykwalifikowany Ratownik Medyczny pan Artur Sawczyszyn

   Poruszano następujące tematy:

   1. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy.

   W tym zakresie uczniowie uczyli się jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego. Co robić, gdy jesteśmy na niebezpiecznym terenie, jak zabezpieczyć miejsce, w którym znajduje się poszkodowany. Oraz co zrobić, gdy czujemy się niebezpiecznie. W jaki sposób wezwać pomoc, gdy nie czujemy się bezpieczni.

   2. Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy.

   Uczniowie zapoznając się z powyższym tematem ćwiczyli, w jaki sposób sprawdzić, czy osoba poszkodowana jest przytomna i co robić, jeżeli w pobliżu miejsca wypadku nie będzie nikogo dorosłego. Utrwalili sobie numery telefonów ratunkowych oraz zapoznali się z całą procedurą zgłaszania wypadku i wzywania fachowej pomocy.

   3. Oddech

   Na tych zajęciach ćwiczący uczyli się rozpoznawania trzema zmysłami (słuch, wzrok, dotyk) czy poszkodowany oddycha.

   4. Oddechy ratownicze.

   Wykorzystując manekin Mini Ania uczyliśmy się jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Uczniowie ćwiczyli oddechy ratownicze, zwracając uwagę na ruch klatki piersiowej. Ponad to nauczyły się ile wdechów powinny wykonać, żeby ich pomoc była skuteczna.

   5. Uciskanie klatki piersiowej.

   Dalszy etap ćwiczeń z manekinem oparty był na opanowaniu umiejętności odpowiedniego uciskania klatki piersiowej oraz zapamiętania liczby dokonywanych ucisków.

            W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

                                                             Helena Radoszko

    - Obrazek 1 - Obrazek 2 - Obrazek 3 - Obrazek 4 - Obrazek 5 - Obrazek 6

  • Zebrania z rodzicami

    

   ZAPRASZAMY NA
   ZEBRANIE Z RODZICAMI

   KLASY I – IV

   25.09.2018 r. (wtorek)

   godz. 1600, ul. Konopnickiej 2
    

   Spotkania z wychowawcami w salach:

    

   Klasa I A - R. Szuper – sala 56

   Klasa I B – A. Hajczewska – sala 54

   Klasa I C – A. Krysiak – sala 5

   Klasa II A – A. Chawchunowicz-Rudzińska – sala 11

   Klasa II B – M. Ciesielska – sala 8

   Klasa II C – M. Ruman – sala 9

   Klasa II D – H. Radoszko – sala 6

   Klasa II A – E. Janasik – sala 7

   Klasa IV A – zebranie odbędzie się w innym terminie

   Klasa IV B – J. Dembińska – sala 16

   Klasa IV C – M. Smolińska - sala 15

   Klasa IV D – N. Roślik – sala 13

   Klasa IV E – A. Hanusiak – sala 14

    

   Wybory Rady Rodziców
   – 26.09.2018 r. godz. 1700, ul. Szkolna, sala nr 5

    

   ZAPRASZAMY NA
   ZEBRANIE Z RODZICAMI

   KLASY V – VIII III gimnazjalne
   26.09.2018 r. (środa)
   godz. 1600, ul. Szkolna 2

   Spotkania z wychowawcami w salach:

   Klasa V A – A. Cieślak – sala 22

   Klasa V B – K. Jurga – sala 11

   Klasa V C – E. Bezak – sala 4

   Klasa V D – A. Niedźwiedzka – sala 9

   Klasa V E – A. Kożyczak – sala 16

   Klasa VI A – A. Dorabiała – sala 7

   Klasa VI B – G. Chomicz – sala 5

   Klasa VI C – M. Stolarczyk – sala 13

   Klasa VII A – B. Sitnik – sala 10

   Klasa VII B – R. Kowalska – sala 3

   Klasa VII C – J. Waścińska – sala 1

   Klasa VIII A – A. Bielecki – sala 19

   Klasa VIII B – M. Tadla – sala 15

   Klasa VIII C – K. Kaźmierczak – sala 11

   Klasa VIII D – M. Rue – sala 12

   Klasa III A gim. – A. Dębkowska – sala 17

   Klasa III B gim. – K. Lesiecki – sala 18

   Klasa III C gim. – M. Krupa – sala 14

   Wybory Rady Rodziców
   – 26.09.2018 r. godz. 1700, ul. Szkolna, sala nr 5

    

  • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018

   21 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”  organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem i zaopatrzone w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, wyruszyły w wyznaczone miejsca wokół szkoły, które solidnie posprzątano. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie.

    - Obrazek 1

   Udział uczniów naszej szkoły w tej akcji z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.  Wierzymy, że swoją proekologiczną postawą wpłyniemy na zmianę nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców naszego miasta i naszych uczniów. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

  • PO RAZ KOLEJNY JESTEŚMY PIERWSI !!!

   W dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2018r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnoświatowym konkursie Spring Cloud Challenge. Konkurs zorganizowała Amerykańska Agencja Kosmiczna  NASA. W przeciągu miesiąca z całego świata napłynęło do głównej siedziby GLOBE 56 515 obserwacji chmur z ponad 15 000 miejsc, z 99 krajów ze wszystkich kontynentów.

   Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze znalazła się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o liczbę wprowadzanych obserwacji zachmurzenia. 62 osobowa grupa uczniów należących do Programu GLOBE wprowadziła w ciągu 30 dni aż 4431 obserwacji zajmując tym samym pierwsze miejsce.

   Kilka dni temu otrzymaliśmy certyfikat za to szczególne osiągnięcie.

       - Obrazek 1

   Jako nagrodę główną szkoła otrzymała również możliwość zorganizowania wykładu online z naukowcami z NASA. Wykład odbędzie się w październiku.

   NASA stworzyło gratulacyjne wideo jako podziękowanie za udział w konkursie Spring Cloud Challenge .

   Nagranie dostępne jest pod linkiem PODZIĘKOWANIE OD NASA

   Ponadto 8 najlepszych szkół z całego świata, w tym nasza, otrzymało tytuł TOP OBSERVER 2018

    - Obrazek 2

    

   Wszystkie obserwacje  nadesłane do głównej bazy GLOBE w Waszyngtonie pozwolą naukowcom z NASA w lepszym zrozumieniu danych satelitarnych z sześciu satelitów CERES. Chociaż instrumenty CERES wykorzystują zaawansowaną technologię, niektóre rodzaje chmur nie są łatwe do zidentyfikowania z kosmosu - na przykład cienkie, rzadkie chmury Cirrus. Dopasowując obserwacje wykonane na ziemi do obrazów z satelitów, naukowcy mogą uzyskać pozytywne identyfikacje tych trudnych do zidentyfikowania chmur. 

    

   zapraszamy do przeglądania zakładki GLOBE

  • Szkolny konkurs plastyczny „Kartka patriotyczna na 100-lecie odzyskania niepodległości”

   Organizator -  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze

   im. Bolesława Prusa

   1. Cele konkursu:

   - pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości w roku 2018;

   - propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży;

   - rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej.

   2. Tematyka:  

   Praca powinna zawierać elementy nawiązujące do historii Polski w latach 1918-2018.

   3. Terminy: 10.10.2018 r.– termin oddawania prac.

                  Rozstrzygnięcie konkursu podczas szkolnych obchodów Święta Niepodległości.

   4. Warunki uczestnictwa:

   - należy wykonać okolicznościową pocztówkę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w formacie 15 cm x 21 cm. Prace muszą być oprawione w passe – partout o szerokości 3 cm;

   - uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;

   - technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna lub kolaż;

   - prace należy wykonać indywidualnie;

   -  prace uszkodzone i niewymiarowe nie będą oceniane;

   - za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

    

   5. Kategorie:

   - I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,

   - II grupa; uczniowie VII – VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie klas IIIGM.

    

   6. Ocena – głównym kryterium oceny prac będą walory estetyczne, artystyczne i kreatywność oraz zgodność z tematem.

   Do prac powinna być dołączona metryczka napisana drukowanymi literami:

   IMIĘ I NAZWISKO

    

   KLASA

    

   ADRES, NAZWA SZKOŁY

    

   Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Prace nie będą zwracane. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz zgodę na ich wykorzystanie.

  • SPOTKANIE Z POLICJANTEM

   W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów.  Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas I-III poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

   W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego, szkoła prowadzi  szeroki zakres działań, takich jak np. udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Dnia 11 września 2018 r. najmłodsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Ogniwa Ruchu Drogowego. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać oraz jak należy zachować się podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał dzieciom podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.

    - Obrazek 1

  • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

   Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

                  3 września 2018 r. 699 uczniów klas I - VIII oraz 3 klasy Gimnazjum przywitało nowy rok szkolny.

   O godz. 8:00 na dziedzińcu szkoły odbyło się uroczyste odczytanie list uczniów klas I i zapoznanie z nowymi wychowawczyniami. Odświętnie ubrani, troszkę zestresowani pierwszoklasiści wraz z paniami przeszli na boisko szkolne by razem ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami wziąć udział w uroczystym apelu. Na początku pani wicedyrektor Renata Kawka przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli. Następnie przedstawiła nauczycieli uczących w naszej szkole oraz organizację pracy szkoły. Głos zabrała również Pani Daria Miszkiewicz przedstawicielka Rady Rodziców, która złożyła uczniom życzenia powodzenia w nauce w nowym roku szkolnym. Z kolei wicedyrektor Małgorzata Kubicka odczytała list Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz, która złożyła całej społeczności szkolnej życzenia: mnóstwa twórczej energii, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, realizowania planów i marzeń oraz rozwijania swoich pasji. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali plany lekcji. Spotkania z wychowawcami oraz kolegami i koleżankami z klas po dwumiesięcznej przerwie obfitowało w wiele ciekawych rozmów, pozytywnych emocji i serdecznych uśmiechów.                                                                                                                          Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 - Obrazek 1

  strona: