Nawigacja

 • Obiady dla uczniów z OPS

  Prosimy o zgłaszanie się rodziców do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przedłużenia na 2016 rok wydawania uczniom obiadów finansowanych przez OPS.

 • Światowy Dzień Pluszowego Misia

  Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!"

  To hasło przyświecało też dzisiejszemu wyjątkowemu dniowi w naszej szkole. Młodszym uczniom w zajęciach towarzyszył ulubiony pluszowy Miś.

 • Laureatka Rejonowego Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

  ,,Słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość"

  Z. Herbert

  Eliza Czajewska - uczennica klasy VIc SP nr 1 im. B. Prusa w Górze zajęła I miejsce w Rejonowym Etapie Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny i w dniach 11-12 grudnia będzie reprezentować Powiat Górowski we Wrocławiu. Opiekunem Elizy jest pani Ewa Cieślak.

  Konkurs ma kilka etapów. W pierwszym, szkolnym uczniowie piszą test, a następnie wygłaszają przed publicznością opowiadania na wylosowany temat. Na szczeblu rejonowym uczestniczą zwycięzcy szkolnych eliminacji. Tę część rywalizacji określono mianem Małego Finału. Jego scenariusz jest podobny: uczniowie wykonują pisemne zadania zamknięte i otwarte, po czym wygłaszają przed publicznością swoje opowiadanie. Zwycięzcy Małego Finału zostają następnie zaproszeni do trzeciego etapu konkursu – Ogólnopolskiego Finału, który odbywa się we Wrocławiu, w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Głównym jurorem finałowej części jest prof. Jan Miodek, który na uroczystej gali wygłasza wykład i wręcza uczestnikom i ich opiekunom nagrody. Sponsorami konkursu są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Nowa Era oraz Fundacja Polska Miedź. Cele konkursu: promowanie uczniów językowo uzdolnionych, poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni językowej, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, szczególnie pisania, opowiadania, argumentacji i przekonywania, przygotowanie młodych ludzi do wystąpień publicznych oraz popularyzowanie poprawnej polszczyzny a także doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych: odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia różnych form wypowiedzi.

 • Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Zabytki ziemi górowskiej"

  Na szkolny etap Konkursu Plastycznego ,,Zabytki ziemi górowskiej", którego organizatorem jest Biblioteka Miejska w Górze wpłynęło 26 prac. 18 listopada komisja szkolna w składzie: Marta Kokot-Wójcik, Elżbieta Wojciechowicz, Katarzyna Kaźmierczak przyznała miejsca następującym osobom:

  I m.: Aleksandra Panocha - kl. IV b, Emilia Witko - kl. V b, Remigiusz Kubisiak - kl. IV b, Kornelia Narolska - kl. IV b

  II m.: Alicja Szkudlarek - kl. V d, Nikola Wawrzykowska - kl. IV b

SKO - Szkolne Kasy Oszczędności

 

UWAGA

Zapraszamy wszystkich uczniów, tych małych i tych dużych

oraz ich rodziców i nauczycieli na stronę

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp1-gora/

 

Znajdują się tam informacje o tym co się u nas dzieje, a jak już to sprawdzimy to głosik na nasz blog zostawimy laugh 

Prosimy codziennie głosować na nasz blog. 

                      laugh DZIĘKUJEMY laugh

 

REGULAMIN SKO

1). Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

2). Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

3). Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO u wychowawcy, który przekazuje pieniążki opiekunowi SKO.

4). Wpłaty i wypłaty uczeń dokonuje według ustalonego dnia przez opiekuna SKO.

5). Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  się dla każdego członka SKO.

6). W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy klasy lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO. 

7). Każdą wpłaconą przez klasę kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać na kartę wpłat i wypłat klasy.

8). Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica lub sam rodzic.

9). Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na trzy dni przed żądanym terminem.

10). Ostatnie wpłaty i wypłaty pieniędzy dokonujemy w maju.

11). Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na klasowe konta SKO prowadzone  przez PKO BP.

12). Procent, który jest naliczany na koncie klasowym jest przekazywany klasie na ich potrzeby.

13). Każdy uczeń może mieć dodatkowo indywidualne konto internetowe w Banku PKO BP, na które rodzice dokonują sami wpłaty w banku bądź przez Internet.

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Wtorek 01.12.2015

Nawigacja

  Kalendarz

  Wiadomości

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
   ul. Marii Konopnickiej 2
  • 065 5432452
   faks 065 5441675

  Galeria zdjęć