Nawigacja

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  odbędą się

  16.09.2014 r. - klasy I - III

  godz. 16.00 - I zmiana ul. Piastów

 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015.

  1 września 2014 r. dla 562 uczniów SP nr 1 w Górze zabrzmiał pierwszy dzwonek. W tym roku szkoła liczy 24 oddziały, bowiem do naszego grona dołączyło 6 klas pierwszych. Po odśpiewaniu hymnu wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor szkoły -  Pani Lilianna Biedulska, która 2 lipca wygrała konkurs na dyrektora SP nr 1. Z tej okazji na ręce pani Dyrektor gratulacje oraz kwiaty złożyła Rada Rodziców oraz pracownicy szkoły.  Uroczystość rozpoczęcia roku zaszczycili swoją obecnością: ks. prałat Arkadiusz Wysokiński, Radny Rady Miejskiej Góry - Pan Bronisław Barna oraz Rada Rodziców: Pani Renata Skibińska oraz Pani Sylwia Smereka. Do grona nauczycieli dołączyli: Pani Anna Krysiak oraz Pan Arkadiusz Bielecki, natomiast grono pedagogów mianowanych wzmocniła Pani Agnieszka Chawchunowicz - Rudzińska. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego do wszystkich dolnośląskich placówek pismo wystosowała Kurator Oświaty - Pani Beata Pawłowicz: Życzę Państwu, aby rok szkolny 2014/2015 dostarczył wiele radości, satysfakcji i miłych chwil spędzonych z uczniami, wolnych od trosk i problemów. Uczniów proszę o przyjęcie życzeń pomyślnego roku, kiedy to realizować będziecie swoje plany i marzenia i wraz z nauczycielami stworzycie wspaniały wizerunek Waszej szkoły. Rodzicom życzę owocnej i miłej współpracy ze szkołami.

SKO - Szkolne Kasy Oszczędności

 

Ruszamy z SKO. 

Już od 8 października (środa) możemy wpłacać pieniążki na książeczki SKO. Klasy IV - VI wpłacają pieniążki u Pani Pedagog, a klasy I - III u wychowawcy.

 

 

REGULAMIN SKO

1). Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

2). Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

3). Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO u wychowawcy, który przekazuje pieniążki opiekunowi SKO.

4). Wpłaty i wypłaty uczeń dokonuje według ustalonego dnia przez opiekuna SKO.

5). Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  się dla każdego członka SKO.

6). W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy klasy lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO. 

7). Każdą wpłaconą przez klasę kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać na kartę wpłat i wypłat klasy.

8). Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica lub sam rodzic.

9). Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na trzy dni przed żądanym terminem.

10). Ostatnie wpłaty i wypłaty pieniędzy dokonujemy w maju.

11). Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na klasowe konta SKO prowadzone  przez PKO BP.

12). Procent, który jest naliczany na koncie klasowym jest przekazywany klasie na ich potrzeby.

13). Każdy uczeń może mieć dodatkowo indywidualne konto internetowe w Banku PKO BP, na które rodzice dokonują sami wpłaty w banku bądź przez Internet.

 

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
  ul. Marii Konopnickiej 2
 • 065 5432452
  faks 065 5441675

Galeria zdjęć