Nawigacja

 • Szkolny konkurs plastyczny „Kartka patriotyczna na 100-lecie odzyskania niepodległości”

  Organizator -  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze

  im. Bolesława Prusa

  1. Cele konkursu:

  - pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości w roku 2018;

  - propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży;

  - rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej.

  2. Tematyka:  

  Praca powinna zawierać elementy nawiązujące do historii Polski w latach 1918-2018.

  3. Terminy: 10.10.2018 r.– termin oddawania prac.

                 Rozstrzygnięcie konkursu podczas szkolnych obchodów Święta Niepodległości.

  4. Warunki uczestnictwa:

  - należy wykonać okolicznościową pocztówkę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w formacie 15 cm x 21 cm. Prace muszą być oprawione w passe – partout o szerokości 3 cm;

  - uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;

  - technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna lub kolaż;

  - prace należy wykonać indywidualnie;

  -  prace uszkodzone i niewymiarowe nie będą oceniane;

  - za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

   

  5. Kategorie:

  - I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,

  - II grupa; uczniowie VII – VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie klas IIIGM.

   

  6. Ocena – głównym kryterium oceny prac będą walory estetyczne, artystyczne i kreatywność oraz zgodność z tematem.

  Do prac powinna być dołączona metryczka napisana drukowanymi literami:

  IMIĘ I NAZWISKO

   

  KLASA

   

  ADRES, NAZWA SZKOŁY

   

  Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Prace nie będą zwracane. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz zgodę na ich wykorzystanie.

 • SPOTKANIE Z POLICJANTEM

  W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów.  Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas I-III poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

  W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego, szkoła prowadzi  szeroki zakres działań, takich jak np. udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Dnia 11 września 2018 r. najmłodsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Ogniwa Ruchu Drogowego. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać oraz jak należy zachować się podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał dzieciom podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.

   - Obrazek 1

 • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

                 3 września 2018 r. 699 uczniów klas I - VIII oraz 3 klasy Gimnazjum przywitało nowy rok szkolny.

  O godz. 8:00 na dziedzińcu szkoły odbyło się uroczyste odczytanie list uczniów klas I i zapoznanie z nowymi wychowawczyniami. Odświętnie ubrani, troszkę zestresowani pierwszoklasiści wraz z paniami przeszli na boisko szkolne by razem ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami wziąć udział w uroczystym apelu. Na początku pani wicedyrektor Renata Kawka przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli. Następnie przedstawiła nauczycieli uczących w naszej szkole oraz organizację pracy szkoły. Głos zabrała również Pani Daria Miszkiewicz przedstawicielka Rady Rodziców, która złożyła uczniom życzenia powodzenia w nauce w nowym roku szkolnym. Z kolei wicedyrektor Małgorzata Kubicka odczytała list Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz, która złożyła całej społeczności szkolnej życzenia: mnóstwa twórczej energii, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, realizowania planów i marzeń oraz rozwijania swoich pasji. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali plany lekcji. Spotkania z wychowawcami oraz kolegami i koleżankami z klas po dwumiesięcznej przerwie obfitowało w wiele ciekawych rozmów, pozytywnych emocji i serdecznych uśmiechów.                                                                                                                          Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 - Obrazek 1

 • Gminna Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 połączona z otwarciem pływalni Dolnośląski Delfinek wraz z kręgielnią

   Gminna Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 połączona z otwarciem pływalni Dolnośląski Delfinek wraz z kręgielnią

  O godzinie 12.00 w Domu Kultury, w niezwykle podniosłej atmosferze, odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 połączona z uroczystym otwarciem pływalni Dolnośląski Delfinek wraz z kręgielnią. Gospodarzem uroczystości była Burmistrz Góry,   a prowadzącymi były Panie: Marta Krupa oraz Anna Baworowska. O randze wydarzenia świadczą przybyli goście: Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Pan Cezary Przybylski, Radni Województwa Dolnośląskiego: Tomasz Pilawka, Michał Bobowiec, Starosta Górowski - Pan Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Jan Rewers wraz z Radnymi, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Pan Franciszek Skibicki, Wiceburmistrz Miasta i gminy Twardogóra - Pan Ryszard Gąsior, Komendant Powiatowy Policji w Górze - Pan Krzysztof Cichla wraz z zastępcą - Panem Jackiem Gregorą, Dyrektorzy, Wicedyrektorzy Kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, Ks. Prałat Arkadiusz Wysokiński, Ks. Kanonik Henryk Wachowiak, Ks. Kanonik Stanisław Orłowski, Dyrektor ds. przygotowania inwestycji - Pan Jarosław Borowski, autor dokumentacji projektowej - Pan Rafał Deka, wykonawca robót budowlanych: Pan Bogdan Suchanek, kierownik budowy - Pan Maciej Kwiatkowski, inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan Ireneusz Organista, inspektor nadzoru w branży sanitarnej - Pan Dariusz Piasecki oraz przedstawiciele mediów: Radio Elka, Przegląd Górowski, Gazeta Górowska. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, odśpiewaniu hymnu i wysłuchaniu hejnału Góry nastała minuta ciszy, będąca hołdem dla wszystkich poległych podczas II wojny światowej. Wzruszającym akcentem było wręczenie przez uczniów kwiatów kombatantom i sybirakom. Następnie głos zabrała Burmistrz Góry - Pani Irena Krzyszkiewicz, która przedstawiła w skrócie przebieg prac związanych z inwestycją Dolnośląski Delfinek  oraz wręczyła podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom. Po wystąpieniach zaproszonych gości miało miejsce przemówienie wicedyrektora SP nr 1 Pani Renaty Kawki. Pani wicedyrektor podziękowała Burmistrz Góry oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej za współpracę, życzliwość, za wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu świadczenia usług edukacyjnych. Kolejnym punktem programu były występy artystyczne uczniów SP nr 1 oraz gościnnie dzieci z Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi. Następnie goście udali się na dziedziniec SP nr 1, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie pływalni ,,Delfinek". Uroczystego poświęcenia obiektu dokonali Ks. Prałat A. Wysokiński wraz z Ks. Kanonikiem H. Wachowiakiem. Przecięcia wstęgi dokonała Burmistrz Góry, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Radni Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej, dzieci i młodzież oraz Prezes DFBO - wykonawca inwestycji.

 • Obiady w szkole

  Informacje na temat korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

   

  Stawka obiadowa dla ucznia wynosi 4,00 zł  (obiad dwudaniowy) lub                  1,70 zł (zupa z bułką).

   

  Opłata za miesiąc wrzesień (18 dni)

   obiad dwudaniowy - 72,00 zł

               zupa z bułką  - 30,60 zł

  Termin płatności do 10.09.2018 r.

   

  Opłata za miesiąc październik (23 dni)

  obiad dwudaniowy – 92,00 zł

              zupa z bułką  - 39,10 zł

  Termin płatności do 28.09.2018 r.

   

  Zgodnie z regulamin opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona. Wyjątek stanowi wrzesień, gdzie termin wpłat ustala się do  10 września danego roku.

  Opłaty za obiady przyjmowane są przy ul. Szkolnej w księgowości oraz przy ul. M. Konopnickiej w sekretariacie.

   

  Stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z regulaminem, który umieszczony jest na stronie internetowej szkoły oraz w stołówce szkolnej.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2018/2019

  ORGANIZACJA DOWOZU DZIECI
  DO SZKOŁY I DO DOMU

  w roku szk. 2018/2019

             

  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze

   

  Od poniedziałku do piątku

   

  Miejscowość

  Wyjazd do szkoły

  Kurs I

  Kurs II

  Kurs III

  Odjazd

  z Góry

  Przyjazd

  do wioski

  Odjazd

  z Góry

  Przyjazd

  do wioski

  Odjazd

  z Góry

  Przyjazd

  do wioski

   

  Ryczeń

  most, bloki

   

  7.10

  7.15

  12.40

  13.30

  13.40

  14.25

  14.35

  15.20

   

  Osetno

   

  7.35

  12.40

  13.10

  13.40

  14.10

  14.35

  15.00

   

  Osetno Małe

   

  7.30

  12.40

  13.05

  13.40

  14.15

  14.35

  15.05

   

  Kietlów

   

  7.25

  12.40

  13.20

  13.40

  14.20

  14.35

  15.10

   

  Kietlinek

   

  7.25

  12.40

  13.20

  13.40

  14.20

  14.35

  15.10

   

  Rogów Górowski

   

  7.20

  12.40

  13.00

  13.40

  14.00

  14.35

  14.50

   

  Stara Góra kl. I – III

   

  gazownia

   

  7.30

  7.40

  7.12

  12.40

  12.50

  13.40

  13.50

   

   

   

  Gola Górowska

   

  6.55

  12.40

  13.00

  13.40

  14.00

  14.35

  15.05

   

  Jastrzębia

  PGR, pałac

   

  7.05

  7.08

  12.40

  12.50

  13.40

  13.50

  14.35

  14.50

 • Zapraszamy
  na Inaugurację Roku Szkolnego 2018/2019
  dnia 3 września 2018 r. o godz. 8.15 -
  wszystkie klasy
  na boisku szkolnym przy ul. M. Konopnickiej.

  Odczytanie list klas pierwszych
  - dziedziniec szkoły przy ul. M. Konopnickiej
  o godz. 8.00.

   

  Spotkania z wychowawcami w salach:

  I A - s. nr 56 – R. Szuper
  I B – s. nr 54 – A. Hajczewska
  I C – s. nr 5 – A. Krysiak

  IV A – s. nr 12 – R. Burdziuk
  IV B – s. nr 16 – J. Dembińska
  IV C - s. nr 15 – M. Smolińska
  IV D – s. nr 13 – N. Roślik
  IV E – s. nr 14 – A. Hanusiak

  II C – s. nr 9 – U. Szawaryn
  V C – s. nr 6 – E. Bezak
  VII A – s. 7 – B. Sitnik

   

  Rozkład jazdy autobusów szkolnych w dniu 03.09.2018 r.

  Przyjazd:

  Ryczeń most - 7.10

  Ryczeń bloki - 7.15

  Osetno - 7.35

  Osetno Małe - 7.30

  Kietlów - 7.25

  Rogów Górowski - 7.20

  Stara Góra przedszkole - 7.30 i 7.40

  Stara Góra gazownia - 7.12

  Gola Górowska - 6.55

  Jastrzębia 7.05 i 7.08

  Powrót we wszystkich kierunkach: 10.15

 • Podręczniki do religii

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII

  w roku szkolnym 2018/2019

   

  KLASA

  PODRĘCZNIK

  WYDAWNICTWO

  UWAGI

  I

  Podręcznik:  Religia sp kl.1  podręcznik Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,  (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,
  Ćwiczenia:  Karty pracy - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,

  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań.

   

  II

  W. Kubik i in. „Kochamy Pana Jezusa”
  Komplet: podręcznik + zeszyt ucznia

  WAM Kraków

  wydanie z 2014 lub późniejsze

  III

  W. Kubik i in.
  „Przyjmujemy Pana Jezusa”
  Komplet: podręcznik + ćwiczenia

  WAM Kraków

  wydanie z 2014 lub późniejsze

  IV

  Podręcznik: Religia sp kl.4 podręcznik  Jestem chrześcijaninem,  (red.) J. Szpet,
  D. Jackowiak
  Ćwiczenia: Religia sp kl.4 karty pracy - Jestem chrześcijaninem,

  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

   

  V

  Z. Marek: „Obdarowani przez Boga”

  WAM Kraków

  bez ćwiczeń

  VI

  Z. Marek: „Przemienieni przez Boga”

  WAM Kraków

  wydanie z 2014 lub późniejsze
  bez ćwiczeń

  VII

  Podręcznik:  Religia sp kl.7  podręcznik (podręcznik do I kl. gimnazjum), Spotkanie ze Słowem,  (red.) J. Szpet, D. Jackowiak

  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

   

  VIII

  Podręcznik do klasy VIII SP, Jestem z wami, Władysław Kubik SJ (red.),

  Wydawnictwo WAM Kraków

   

   

 • Przybory szkolne ucznia klasy pierwszej

  Piórnik, a w nim: długopis, ołówek, temperówka, gumka, nożyczki, kredki ołówkowe i woskowe

  Zeszyty w cienką linię (16 kartkowe) – liczbę poda wychowawca

  Zeszyty w kratkę (16 kartkowe) – liczbę poda wychowawca

  Zeszyt do kontaktów z rodzicami (dowolny)

   

  2 teczki tekturowe z gumką

  blok rysunkowy, blok techniczny (kartki białe i kolorowe),

  wycinanki kolorowe

  farby plakatowe, pędzelek cienki i gruby, plastelina,
  klej w sztyfcie

   

  Strój gimnastyczny w woreczku: biała koszulka, spodenki krótkie, białe skarpetki, tenisówki

   

 • RODO - ochrona danych osobowych.

  RODO - ochrona danych osobowych.

  Informujemy, że na stronie umieszczono w lewym menu nowy odnośnik - "Ochrona danych osobowych".

  Zachęcamy do zapoznania się w trescią w/w odnosnika.

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   “Napisał uczeń w zeszycie - najtrudniejsza jest droga przez życie”.  22 czerwca takie właśnie trudne chwile przeżywali uczniowie klas trzecich gimnazjum rozstając się z naszą szkołą. Jak zwykle rozpoczęliśmy od patriotycznego akcentu: wprowadzenia pocztu flagowego oraz odśpiewania hymnu państwowego i  szkolnego. W uroczystości licznie wzięli udział zaproszeni goście oraz rodzice i przyjaciele. Program uroczystości był bardzo piękny, wzruszyli się nie tylko wykonawcy występujący po raz ostatni, ale również nauczyciele, rodzice, młodsi koledzy i koleżanki. Pani Dyrektor Lilianna Biedulska przedstawiła sukcesy szkoły i jak co roku wręczyła uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce  świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez szkołę i Radę Rodziców.  Po uroczystym przekazaniu sztandaru trzecioklasiści pożegnali się z nami brawurowo wykonaną częścią artystyczną. Koniec roku sprzyjał też refleksjom. To był bardzo trudny rok szkolny w związku z reformą oświaty, ale wszyscy zdaliśmy ten trudny egzamin.

   Naszym uczniom, którzy w dniu dzisiejszym rozpoczęli nowy etap życia, życzymy samych sukcesów, realizacji marzeń, szczęścia i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, a pozostałych zapraszamy we wrześniu po wakacjach do szkoły.

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 - Obrazek 1

 • Rozkład jazdy autobusów szkolnych w dniu 22.06.20218 r.

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   

  Miejscowość

  Wyjazd do szkoły

  kl. I-III

  Powrót
  kl. I-III

  Wyjazd do szkoły
  kl. VII - gim.

  Powrót
  kl. VII - gim.

  Wyjazd do szkoły

  kl. IV - VI

  Powrót
  kl. IV - VI

   

  Ryczeń: most, bloki

   

   

  7.10

  7.15

  9.45

  8.45

  12.10

   

  11.05

  13.40

   

  Osetno

   

  7.35

  9.45

  9.10

  12.10

   

  11.25

  13.40

   

  Osetno Małe

   

  7.30

  9.45

  9.05

  12.10

   

  11.30

  13.40

   

  Kietlów

   

  7.25

  9.45

  8.55

  12.10

   

  11.15

  13.40

   

  Rogów Górowski

   

  7.20

  9.45

  9.15

  12.10

   

  11.35

  13.40

   

  Stara Góra kl. I – III

  gazownia

   

  7.30

  7.12

  9.45

   

   

   

   

   

  Gola Górowska

   

  6.55

  9.45

  9.00

  12.10

   

  11.30

  13.40

   

  Jastrzębia (PKS, pałac)

   

  7.10

  7.15

  9.45

  9.10

  9.15

  12.10

  11.40

  11.45

  13.40

 • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH

  20 - 21.06.2018r.

  20.06.2018r. Msza Św. Parafia .pw. św. Faustyny i apele podsumowujące

              Klasy I-III  Msza św. godz.  8.30

              Klasy I-III  Apel godz. 10.00 ul. Konopnicka

      Klasy IV-IIIG  Msza św. godz.  10.00

      Klasy VII-IIIG  Apel godz. 8.15 Aula LO

      Klasy IV-VI  Apel godz. 11.15 Aula LO ,

      uczniowie klas IV przychodzą do szkoły na 9.30 na  ul.    Konopnicką

   

  21.06.2018r. sprawy porządkowe i gospodarcze: szafki, klasy.

   

 • Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018

  Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018

   

  22 czerwca 2018 r.

  godz. 8.00 – klasy I - III

  budynek szkoły przy ul. M. Konopnickiej

  godz. 9.30 – klasy VII, II – III gim.

  godz. 12.00 - klasy IV – VI

  aula ZSO, ul. Szkolna

 • Spotkanie z Supernianią Dorotą Zawadzką

  Spotkanie z Supernianią Dorotą Zawadzką

  18 czerwca 2018 r. uczniowie klas VIIc i IIa (gimnazjum) wraz z paniami: Ewą Bezak i Barbarą Bućkowską uczestniczyli w Bibliotece Miejskiej w Górze w spotkaniu z panią Dorotą Zawadzką – pedagogiem, psychologiem rozwojowym, doradcą rodzinnym, autorką książek „I ty możesz mieć superdziecko”, „I ty możesz być supertatą”. W latach 2006-2008 pani Dorota prowadziła programy telewizyjne: „Superniania” oraz „Świat według dziecka”. W 2014 roku została odznaczona Orderem Uśmiechu. Spotkaniu przyświecała idea Janusza Korczaka „Nie ma dzieci są ludzie – wychowanie i edukacja w duchu wzajemnego szacunku i wsparte na wartościach.”

  Jasne zasady wychowawcze, poczucie humoru, zdrowy rozsądek i życiowa mądrość, dystans do spraw nieistotnych  a zarazem przywiązywanie wagi do spraw ważnych, znajomość potrzeb dziecka na poszczególnych etapach jego rozwoju sprawiły, że choć tematy poruszane przez Dorotę Zawadzką były poważne, dotyczyły m.in. praw dziecka do własnego zdania, mówienia „nie” i prywatności, to jednak sposób ich przedstawienia daleki był od nudnego wykładu. Superniani nie brakowało ani poczucia humoru, ani talentu aktorskiego, nic więc dziwnego, że od początku swojego wystąpienia nawiązała świetny kontakt z uczniami. Pani Dorota ma wielki dar empatycznego dostosowywania sposobu konwersacji do słuchacza. Jest otwartą i pogodną osobą. Atmosfera wykładu, mimo poważnych i trudnych tematów, przesy-cona była humorem i dowcipem. Superniania stawiała na praktyczne przykłady z życia, poparte anegdotami z osobistych doświadczeń pedagogicznych, dlatego też spotkanie z tak wielkim autorytetem w dziedzinie psychologii rozwoju człowieka na długo pozostanie w naszej pamięci. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali miniaturowe składanki „Konwencja o prawach dziecka” oraz magnesy ze złotymi myślami – drogowskazami życiowymi dla młodych ludzi. Były też autografy i pamiątkowe zdjęcia.

                                                                                                                                            B-P-B

 • WYJAZD DO DREZNA

  19.06.2018 r. - wtorek, godz. 4.45 rano, parking przy TESCO

  Proszę pamiętać o dowodzie osobistym lub paszporcie!

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁYCH KLAS I UDZIELANE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

  W BUDYNKU PRZY
  UL. M.KONOPNICKIEJ

 • Ławeczka z okazji 25-lecia Radia Elka

  Na terenie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze odbyła się uroczystość przekazania ławeczki z okazji 25-lecia Radia Elka i firmy Alberts. Ławeczka postawiona została przy siłowni napowietrznej. W przekazaniu udział wzięła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Dyrektor OKF Ryszard Wawer oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Izabela Baranowska.
  Radio Elka reprezentowane było przez redaktora Jarka Adamka.
  Z okazji Jubileuszu Radia Burmistrz Góry wspólnie z młodzieżą z SP1 na ręce redaktora Radia Elka złożyła bukiet kwiatów oraz najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników Radia. Młodzież przygotowana przez panią Annę Krysiak i panią Katarzynę Jurga zaprezentowała układy taneczne a na zakończenia obdarowana została gadżetami promocyjnymi Radia Elka.

  Galeria

 • MŁODSI UCZNIOWIE LAUREATAMI KONKURSÓW POWYŻEJ ETAPU SZKOLNEGO

  W naszej szkole staramy się stwarzać i zapewniać dziecku  warunki do wszechstronnego rozwoju. Nauczyciele dbają o rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań wychowanków. Uczniowie z naszej placówce biorą udział w wielu konkursach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

                      Sukcesy dzieci sprawiają wiele zadowolenia i radości nie tylko dzieciom, ale także nauczycielom. Systematyczna praca nad rozwijaniem talentów i uzdolnień dzieci rodzi nowe pomysły, wpływa na uatrakcyjnienie pracy naszej szkoły. Za każdym razem  z wielką satysfakcją i towarzyszącymi emocjami przyjmujemy wiadomości o osiągnięciach  naszych uczniów w różnych konkursach, do których wcześniej ich przygotowujemy.

  W piątek - 8 czerwca 2018 r. - w sali widowiskowej górowskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dzieciom  i młodzieży z naszej szkoły, które były laureatami konkursów organizowanych przez PCDN i PPP w Górze. Nagrodzone zostały także Pani A.Chawchunowicz-Rudzińska i Pani B. Bućkowska-Podwińska, które wzięły udział konkursach dla nauczycieli.

   

  Wszystkim laureatom oraz ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym!

   

  Poniższa tabela pokazuje sukcesy uczniów klas I-III  w  konkursach powyżej etapu szkolnego:

   

  Nazwa konkursu

  Imię i nazwisko ucznia

  Klasa

   Miejsce

   

  Torowe Mistrzostwa Polski we Wrotkarstwie Szybkim na dystansie 500m

   

  Mistrzostwa Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego w jeździe szybkiej na rolkach 

  Agata Kobus

  I A

  III

   

   

   

  I

  III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kto Ty jesteś – Polak mały”

  Lena Duda

  Agata Jankowska

  Emilia Jankowska

  Norbert Nuckowski

  Antoni Bazylewicz

   

  1 D

  3 B

  3 B

  3 E

  3 E

  I

  I

  wyróż.

  III

  wyróż.

  XIII Regionalny Konkurs Tańca Nowoczesnego

  Aleksander Piwko

  Julia Posypanko – solówka

  Antoni Bazylewicz

  Julia Posypanko

  Maja Kosińska      – trio

   

  3 A

  3 E

  3 E

  3 E

  3 E

  II

  I

   

   

  III

  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jestem kibicem z klasą”

  Zuzanna Szymkowiak

  Daria Bakacz

  Gabriela Szelążek

   

  3 A

  3 A

  3 A

   

  I

  I

  I

  Ogólnopolski Bieg Niepodległości

  Zuzanna Szymkowiak

   

  3 A

  wyróż.

  Powiatowy Konkurs Ortograficzny

  Alicja Tadla

  Zuzanna Szymkowiak

   

  3 E

  3 A

  I

  wyróż.

  Powiatowy Konkurs Matematyczny

  Antoni Pękala

  Anna Niżałowska

  Maciej Balowski

   

  3 D

  3 A

  3 B

  I

  III

  wyróż.

  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus (edycja jesienna)

  Anna Niżałowska

  Wiktoria Jurczak

  Aleksander Lewandowski

  Hubert Krac

  Maciej Balowski

  Mateusz Kamiński

  Maja Sobczyk

  Mateusz Zieleń

  Mikołaj Andrynowski

  Kamil Kwasik

  Adrian Wildeman

   

  3 A

  3 B

  3 B

  3 B

  3 B

  3 C

  3 D

  3 D

  3 D

  3 E

  3 E

  laureat IIo

  laureat IIo

  laureat IIo

  laureat IIIo

  laureat IVo

  laureat IVo

  laureat IIo

  laureat IIIo

  laureat IIIo

  laureat IIo

  laureat IVo

  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus (edycja wiosenna)

  Anna Niżałowska

  Wiktoria Jurczak

  Zuzanna Szymkowiak

  Aleksander Lewandowski

  Hubert Krac

  Maciej Balowski

  Maciej Jankowski

  Filip Kruszka

  Mateusz Kamiński

  Alicja Janus

  Antoni Pękala

  Mateusz Zieleń

  Alicja Tadla

  Kamil Kwasik

  Adrian Wildeman

  Antoni Bazylewicz

   

  3 A

  3 A

  3 A

  3 B

  3 B

  3 B

  3 B

  3 B

  3 C

  3 D

  3 D

  3 D

  3 E

  3 E

  3 E

  3 E

  laureat IIIo

  laureat IIo

  laureat IIo

  laureat IVo

  laureat IIIo

  laureat IVo

  laureat IVo

  laureat IVo

  laureat IVo

  laureat Io

  laureat IIIo

  laureat IIo

  laureat Io z wyr.

  laureat Ioz wyr.

  laureat IVo

  laureat Vo

  Gminny Konkurs Plastyczny „Polska droga do niepodległości”

  Anna Niżałowska

  Zuzanna Szymkowiak

  Lena Gronowicz

  Kacper Jabłoński

   

  3 A

  3 A

  3 A

   

  I

  wyr.

  wyr.

  wyr.

  „Bieg z Dziczkiem” na 500m

  Tomasz Kołata

   

  3 B

  III

  Gminny Konkurs Plastyczny „Wspomnienie z wakacji”

  Alicja Janus

  Alicja Tadla

  Emilia Jankowska

   

  3 D

  3 E

  3 B

  I

  II

  wyróż.

  Gminny Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”

  Maciej Jankowski

  Emilia Jankowska

   

  3 B

  3 B

   

  I

  wyróż.

  Konkurs „Twórczość Pisarzy Dziecięcych”

  Ksawier Lewczuk

  3 C

  III

  Gminne Rozgrywki Ekologiczno – Sportowe „Ptaki  terenów podmokłych”

  Alicja Janus

  Maja Sobczyk

  Olga Skotarek

  3 D

  3 D

  3 D

   

  I

  I

  I

  Gminny Konkurs Ekologiczny

  „Święto polskiej niezapominajki”

  Alicja Tadla

  Antoni Bazylewicz

  Norbert Nuckowski

   

  3 E

  3 E

  3 E

  I

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
  ul. Marii Konopnickiej 2
 • ul. Szkolna 2: 65 543 24 52
  ul. M. Konopnickiej 2: 65 544 46 02

Galeria zdjęć