Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze

 

Nawigacja

Nawigacja

  Charakterystyka Świetlicy Regulaminy ul. M. Konopnickiej ul. Szkolna

  Świetlice szkolne

  Charakterystyka Świetlicy

   

   Krótka prezentacja świetlicy szkolnej.

  Świetlica szkolna stanowi integralną i niezastąpioną część systemu wychowania szkolnego. Jest ważnym ogniwem, uczestniczącym w realizacji celów opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, rozwijaniu zainteresowań i odrobienia prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania. Wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

  Opieką otaczamy uczniów rodziców czynnych zawodowo z klas I - IV oraz uczniów dojeżdżających.

  Wychowawca świetlicy ma takie same prawa i obowiązki, jak pozostali nauczyciele, a warunki pracy umożliwiają im wykonywanie zadań i samodoskonalenie się.

   

   

   

  Wychowawcy Świetlicy:ul. M. Konopnickiej 2

  Kierownik - mgr Marta Kokot- Wójcik

  mgr Elżbieta Kacykowska

  mgr Aneta Płuchowska

  mgr Lidia Nowak

  mgr Jowita Leśniak

   

  Godziny otwarcia:

  od poniedziałku do piątku

  od godz. 6:30 do godz. 15:45