Nawigacja

Charakterystyka Świetlicy Regulaminy ul. M. Konopnickiej ul. Szkolna

Rok szkolny 2018/2019

Charakterystyka Świetlicy

 

 Krótka prezentacja świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna stanowi integralną i niezastąpioną część systemu wychowania szkolnego. Jest ważnym ogniwem, uczestniczącym w realizacji celów opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, rozwijaniu zainteresowań i odrobienia prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania. Wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Opieką otaczamy uczniów rodziców czynnych zawodowo z klas I - IV oraz uczniów dojeżdżających.

Wychowawca świetlicy ma takie same prawa i obowiązki, jak pozostali nauczyciele, a warunki pracy umożliwiają im wykonywanie zadań i samodoskonalenie się.

 

 

 

Wychowawcy Świetlicy:ul. M. Konopnickiej 2

Kierownik - mgr Marta Kokot- Wójcik

mgr Elżbieta Kacykowska

mgr Aneta Płuchowska

mgr Lidia Nowak

mgr Jowita Leśniak

mgr Tomasz Wąchalski

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku

od godz. 6:30 do godz. 15:45

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
    ul. Marii Konopnickiej 2
  • ul. Szkolna 2: 65 543 24 52
    ul. M. Konopnickiej 2: 65 544 46 02

Galeria zdjęć