• Festiwal Nauki - Szkoła z klasą 2.0

  3 czerwca na sali gimnastycznej odbył się Festiwal Nauki – Szkoła z Klasą 2.0, którego koordynatorem była pani Mirosława Rue. Nauczyciele w składzie: J. Ludkowska, Joanna Siekanowicz, Helena Radoszko, Alicja Hajczewska, Aneta Płuchowska przez cały rok szkolny pracowali nad wybranymi projektami, których motywem przewodnim było hasło ,,Współpraca”. W I semestrze n-le wspólnie z uczniami zrealizowali zadanie TIK pod hasłem ,,Sprawdzamy i tworzymy materiały”, natomiast w II sem. zajęli się realizacją projektów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK. Pani Jolanta Ludkowska z kl. V c skupiła się na temacie ,,Znane polskie pomniki”. Efekt pracy to prezentacja multimedialna. Z kolei pani J. Siekanowicz i jej uczniowie z kl. V b wybrali temat: ,,Jak górowianie rozwijają pasje artystyczne?”. Temat zrealizowano w formie wywiadów. Natomiast Pani Helena Radoszko wraz z klasą II b w ramach tematu: ,,Chcę wiedzieć więcej” zaprezentowała wykład o biedronkach, eksperyment chemiczny oraz fizyczny. Pani Alicja Hajczewska i kl. I b pracowała nad projektem: ,,Ratujemy i uczymy ratować”. Pierwszaki wykazały się doskonałą znajomością tematu i postępowały krok po kroku wg odpowiednich procedur. Z kolei pani Aneta Płuchowska z grupą uczniów z kl. IV c oraz IV d pochylili się nad tematem: ,,Nie ma dzieci są ludzie” – Janusz Korczak przyjacielem dzieci. Dzięki temu przybliżony został dorobek życia człowieka, który swój kontakt z najmłodszymi traktował jako powołanie. Aktywny udział w projekcie miała również dyrektor szkoły pani L. Biedulska, która wybrała i wprowadziła do szkoły dwa zadania po jednym w każdym semestrze. W pierwszym półroczu uzyskaliśmy jedną sieć bezprzewodową, dostępną dla całej społeczności szkolnej. Zadanie wybrane w II semestrze to wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, czyli miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane materiały edukacyjne tworzone przez n-li i uczniów. Koordynatorem tych działań był pan Paweł Kwasik, a przedsięwzięcie wspomagała sekretarz szkoły pani Anna Kołodziej. Uczniowie naszej szkoły nie tylko uczestniczyli w projektach edukacyjnych, ale też systematycznie prowadzili blogi. Wpisy na blogach stanowią dokumentację nabywanych przez uczniów umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii w uczeniu się i działaniu. W realizacji tego zadania pomagał uczniom pan Mariusz Zajączkowski.

 • Żyj zdrowo

  We wrześniu została podjęta decyzja o stworzeniu teatrzyku kukiełkowego i przygotowanie z dziećmi kl.I A we współpracy ze Świetlicą Szkolną, inscenizacji propagującej zdrowe odżywianie. Tematyka przedstawienia w zabawny sposób zachęcała do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym ma za zadanie przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych dzieci.

  Bajkowy zajączek, krecik,  myszka i jeżyk wytłumaczyły  małym widzom zasady zdrowego żywienia.  Dzieci z uwagą i z zaangażowaniem śledziły perypetie małego Zajączka, bawiąc się przy tym wesoło.

  Podjęte działanie przybrało charakter środowiskowy. Inscenizacja pt: ,,Żyj zdrowo” została zaprezentowana:

  1. Przedszkolakom z Przedszkola Nr1 w Górze
  2. Przedszkolakom z Przedszkola Nr3 w Górze
  3. Uczniom z kl. I-III ze Szkoły Podstawowej Nr1
  4.  W czerwcu zaplanowana jest prezentacja teatrzyku rodzicom i dziadkom.

  Wysoki poziom artystyczny zaprezentowanej inscenizacji, zaangażowanie młodych gwiazd szkolnej sceny świadczą o tym, iż szkolny teatrzyk to nie tylko miejsce zabawy, ale również kuźnica prawdziwych talentów i bardzo ciekawa forma przekazywania tak ważnych i zawsze aktualnych tematów.

 • II m. SP nr 1 w V Gminnym Konkursie Przyrodniczo - Matematycznym

  23 maja drużyna w składzie: Weronika Maślanka, Łukasz Zdyb, Agata Ludwiczyńska oraz Łukasz Goliczewski pod opieką Pań: Neli Roślik, Justyny Waścińskiej, Doroty Szostek, reprezentowali naszą szkołę w V Gminnym Konkursie Przyrodniczo - Matematycznym pod hasłem: ,,Święty Hubert uczy i pyta". Temat konkursu brzmiał: ,,Przyjaciele lasu". Głównym organizatorem rywalizacji była Burmistrz Góry przy współpracy Szkolnego zespołu matematyczno - przyrodniczego Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, kół łowieckich oraz Nadleśnictwa Góra Śląska.

  Nasi reprezentanci zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi rozpoznawania tropów zwierząt, gatunków roślin, z krzyżówkami matematycznymi, rozwiązywali również  zagadki przyrodnicze. Ważnym elementem konkursu był wcześniej wykonany plakat zatytułowany ,,Przyjaciele lasu" oraz przebranie - każda drużyna była innym zwierzątkiem. Nasi uczniowie wcielili się w sowy i jak przystało na ten symbol mądrości spisali się znakomicie, zajmując ostatecznie II miejsce.

 • Dolnośląska E-szkoła

     

  W szkole realizowany jest projekt "Dolnośląska e - szkoła" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

      Powyższy projekt jest komplementarny z innymi projektami, których realizacja zakończyła się w szkole pod koniec 2011r. Były to: projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pn "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"; projekt POKL 9.1.2 "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" oraz projekt "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów?.

     W ramach projektu „Dolnośląska e-szkoła” w szkole uruchomiony został dziennik elektroniczny Mobireg, a  szkoła otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy. Jest to pracownia interaktywna -matematyczna, w skład której wchodzi: tablica interaktywna, projektor, system szybkiej odpowiedzi TESTICO, tablet, wizualizer. Pracownia komputerowa składa się z 14 komputerów przenośnych - netbooków oraz szafy mobilnej do przechowywania komputerów. Ponadto szkoła otrzymała 5 sztuk zestawów nauczycielskich komputerów przenośnych, 28 sztuk urządzeń peryferyjnych - tabletów służących do wprowadzania danych do dziennika elektronicznego. Szkoła ma również zapewniony dostęp do Platformy Edukacyjnej FRONTER, która służy do prowadzenia wirtualnych klas i zdalnego e-lerningu.

     Koordynatorem projektu odpowiedzialnym za wdrażanie otrzymanej technologii informatycznej do procesu kształcenia oraz wspierania w tym zakresie pozostałych nauczycieli w szkole jest pan Paweł Kwasik.

  Galeria

  P. K.

 • KOMUNIKAT


  Stypendia szkolne styczeń - maj 2013 r.

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż stypendia szkolne realizowane są na podstawie przyznanej dotacji przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Wypłata stypendium jest uzależniona od terminu otrzymania dotacji i wprowadzania tych środków do budżetu Gminy Góra. W związku z powyższym stypendia nie będą wypłacane do czasu otrzymania dotacji
  i uchwalenia zmian budżetu Gminy Góra.

  Faktury za okres rozliczeniowy styczeń – czerwiec 2013 r. będą przyjmowane od dnia
  6 maja 2013 r. w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze
  w pok. Nr 5 oraz w placówkach oświatowych.

  Przewidywany termin wypłaty stypendium szkolnego  - po 27 maja 2013 r.

  UWAGA: W przypadku zmiany sytuacji materialnej osoby, którym przyznano stypendium
  w okresie od 1.09.2012 r. – 31.12.2012 r. zobowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organ wydający decyzję o przyznaniu stypendium.

   

  Odbiór nowych decyzji za okres od 1.01.2013 r. - 30.05.2013 r. odbędzie się w dniu wypłaty
  (po 27 maja 2013 r.). Stypendium będzie wypłacone tylko tym osobom, które rozliczyły się z dotychczas otrzymanych środków.

 • "Zacznij od Bacha"

  Po takim hasłem przewodnim nauczycielki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  powiatu górowskiego przygotowały programy  artystyczne na XI Powiatowy  Przegląd Artystyczny  Przedszkolaków i Uczniów klas I-III. Nasza szkoła była w tym roku współorganizatorem tej edukacyjno-kulturalnej imprezy o zasięgu powiatowym.

  Na zaproszenie głównego organizatora dyrektora PCDNiPPP w Górze Pana Bernarda Bazylewicza oraz współorganizatorów: dyrektora Domu Kultury w Górze - Pani Danuty Piwowarskiej-Berus i dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze - Pani Lilianny Biedulskiej przybyli: w imieniu Starosty Górowskiego Pana Piotra Wołowicza - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze Pan Sławomir Bączewski oraz w imieniu Burmistrz Góry  Pani Ireny Krzyszkiewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze Pani Izabela Baranowska. Obecni także byli zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, rodzice i opiekunowie oraz główni bohaterowie imprezy - najmłodsze dzieci z 7 placówek oświatowych powiatu górowskiego.

  Celem tegorocznej imprezy było przybliżenie dzieciom wybranych utworów muzyki klasycznej i pokazanie różnorodnych możliwości ich opracowania oraz wykorzystania w programach artystycznych, a następnie  pokazania tych programów szerszej publiczności.

  Koordynatorem prac  związanych z organizacją przeglądu była  Pani Urszula Szawaryn, a konferansjerką  Pani Jolanta Ludkowska nauczycielki z naszej szkoły.

  Piękny układ taneczny ,,Przebudzenie wiosny" oparty na utworach J .S. Bacha i W. A. Mozarta  przygotowali  uczniowie z  klasy IIa i Ia pod kierunkiem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej : Renaty Szuper i Barbary Getner.

  Wszyscy uczniowie zostali obdarowani słodkimi upominkami a nauczycielki otrzymały podziękowania od dyrektora PCDN i PPP w Górze.

 • Noc Muzeów

  Wieczór 18. 05.2013 minął naszym uczniom pod znakiem niecodziennych atrakcji. Uczestnicy koła historycznego spotkali się, aby wziąć udział w II Górowskiej Nocy Muzealnej.

  Na całym świecie, a w Polsce w ponad 100 miastach ruszyła kolejna już edycja popularnej akcji pod tytułem: Noc Muzeów. Dzięki Pracowni Historii nie było potrzeby opuszczania naszego miasta. Został przygotowany bogaty program edukacyjny, który obejmował miedzy innymi zwiedzanie wystaw: "W chacie chłopskiej przed stu laty" - (wystawa stała) oraz wystawy cyklicznej  "Ginące zawody". Uczniowie naszej szkoły obejrzeli projekcje filmów o przeszłości i dniu dzisiejszym Ziemi Górowskiej. Odbył się również pokaz plenerowy – „Obrona księżnej Małgorzaty”.

 • Finał akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

  Dnia 17.05.2013. rynek wrocławski tętnił patriotyzmem i polskością.  Honorowa defilada 200 pocztów sztandarowych maszerując za orkiestrą wojskową rozpoczęła obchody finału akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Od kilku już lat nasza młodzież czynie wspiera dzieło ratowania polskich cmentarzy na wschodzie. Inicjatorem tej szczytnej idei jest Telewizja Polska oddział we Wrocławiu pod przewodnictwem prowadzącej program Studio Wschód – Grażyny Orłowskiej-Sondej. Dzieło patronatem objęli między innymi: ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz.

  Uczniowie przemaszerowali niosąc sztandar naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości odśpiewali Rotę. Następnie można było wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych. Nie zabrakło również uczestników motocyklowego rajdu katyńskiego - niosących pomoc rodakom na wschodzie. W programie przewidziano występ Mazowsza, lecz ze względów organizacyjnych musieliśmy udać się w drogę powrotną do domu.

  Wzruszający charakter tej patriotycznej manifestacji zostanie nam w sercu na długi czas.

 • XII Powiatowy Konkurs Matematyczny-etap finałowy

  15 maja  w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze odbył się finał XII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. Do rozwiązania było 5 zadań takstowych, na rozwiązanie których uczniowie mieli 120 minut. Bardzo dobrze zaprezentowała się uczennica klasy VI D Agata Ludwiczyńska, która zdobyła tytuł laureata zajmująć 3 miejsce w finale. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

   

   

  P.K.

 • Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego ,,Wędrówki szlakiem wartości"

  15 maja Justyna Daniłowicz, Agata Ludwiczyńska oraz Maria Michalewicz uczestniczyły w wojewódzkim konkursie recytatorskim przeprowadzonym w ramach projektu ,,Wędrówki szlakiem wartości" w oparciu o myśl przewodnią międzyreligijnego spotkania ,,Asyż we Wrocławiu": Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem pragnienie szczęścia. (...) jednakże nie można być szczęśliwym bez innych. ( Jan Paweł II ). Konkurs odbył się w Zespole Szkół nr 9 pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia oraz Metropolity Wrocławskiego. W jury zasiadali nauczyciele poloniści, przedstawiciel fundacji oraz aktorka - pani Halina Fiećko.

  Organizator konkursu - Fundacja Asyż we Wrocławiu - zadbała nie tylko o świetną organizację samych występów, lecz również o pyszny, słodki poczęstunek, przy którym spędziliśmy czas w oczekiwaniu na wyniki, a te okazały się bardzo korzystne dla naszych reprezentantek, gdyż Justyna Daniłowicz zajęła zaszczytne I miejsce (op. pani E. Pojasek), a Agata Ludwiczyńska uplasowała się na II m. (op. pani R. Kowalska). Przed Justyną jeszcze jesienna gala laureatów, podczas której odbierze nagrodę rzeczową.

 •         LAUR DLA MAĆKA

  Maciej Żmiejewski – uczeń kl. IVA ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Prusa w Górze został laureatem Dolnośląskiego Konkursu Literacko-Dziennikarskiego ,,Moja Mała Ojczyzna 2013 im. Beaty  Jaroszewskiej. ‘’

  Jego legenda pt.:,, Janek z Rogowa ‘’znalazła uznanie jury konkursu w składzie: Olga Tokarczuk-pisarka, Karol Maliszewski-poeta, prozaik, krytyk literacki, Tomasz Leśniowski –poeta , dziennikarz oraz Dawid Fuchs-dziennikarz.

  Maciej został zaproszony wraz ze swoją polonistką mgr G. Maszczenko na uroczystą Galę KONKURSU, która odbyła się 26.04.2013 r. we Włodowicach. W gronie  laureatów, społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości uhonorowano go nagrodami książkowymi i pamiątkowym dyplomem. Praca Maćka wzbogaciła zbiór  legend, wydanych przez organizatora konkursu.

  Gratulujemy i życzymy kolejnych laurów.

  J.M.


 • 18.04.2013r. na orliku przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze odbył się Finał Gminny w Minipiłce nożnej chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Krasucki Jakub, Giezek Patryk, Rydzik Hubert, Kwiatek Miłosz, Kurpiel Rafał, Szawaryn Kamil, Szyksznian Jakub, Galimski Jakub, Witko Marek, Włodarczyk Dawid.

  W zawodach wzięły udział 4 szkoły z gminy Góra: Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze, Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach.

  Mecze rozgrywane były w systemie każdy z każdym.

  Nasi chłopcy pierwszy mecz rozegrali z reprezentacją Witoszyc wygrywając 3:1.Niestety kolejne mecze ze Ślubowem (1:2) i „Trójką”(0:1), przegrali niewielką ilością bramek. Ostatecznie nasza drużyna zajęła 3 miejsce. Gratulujemy chłopcom dobrej gry i życzymy sukcesów w przyszłym roku.

   

 • 08.05.2013r w Lubinie odbyła się strefa legnicka IMS w Czwórboju Lekkoatletycznym ( bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na 600 m dziewzcąt i 1000 m chłopców).

  Szkołę Podstawową nr 1 w Górze pod opieką pani Beaty Wójcik i Katarzyny Jurgi reprezentowała zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców, ponieważ obie drużyny zostały mistrzami powiatu.

  Pogoda tega dnia była piękna, większość zawodników z naszej szkoły podczas  finału strefy legnickiej pobiła swoje rekordy życiowe w wielu dyscyplinach jak i rekordy szkoły.

  Wśród dziewcząt rywalizowało siedem zespołów, walka do końca była zacięta, zespół dziewcząt z naszej szkoły w składzie: Kamila Koroś, Justyna Daniłowicz, Milena Cieślik, Inez Gajewska, Martyna Bieganowska i Adrianna Bezak zajął zaszczytne III miejsce, zdobywając  1262 punkty.

  Martna Bieganowska, która jest dopiero w V klasie została wyróżniona dyplomem za zajęcie IV miejsca w klasyfikacji najlepszch czwórboistek.

  Drużyna chłopców w składzie: Karol Kozakiewicz, Gracjan Bulbak, Wojciech Maciejczak, Jakub Jarząb i Łukasz Połczyk rywalizowała wśród ośmiu zespołów i tu nie było już tak łatwo, po wielu zmaganiach chłopcy zajęli  VI miejsce z 888 punktami.

  Zmęczeni wróciliśmy do domu i dalej zabieramy się do pracy bo przed nami kolejne zawody.

   

 • Konkurs 'Uczę się bezpiecznie żyć"

  Dzień 7 maja upłynął pod znakiem sporych emocji. Uczennice: Marta Kędzierska, Zosia Biazik oraz Idalia Sokołowska reprezentowały naszą szkołę w Dolnośląskim Konkursie Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Uczę się bezpiecznie żyć”. Już samo miejsce było niecodzienne: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po wielu przygotowaniach dziewczynki stanęły do zawodów i chociaż nie zajęły czołowych miejsc to uplasowały się w środku stawki. Jedno jest pewne ratownicy – sędziowie byli pod wrażeniem ich umiejętności, a było czym się wykazać… Normą była resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Ponadto zadławienia, opatrywanie rany brzucha, pociętych dłoni, ratowanie poparzonych ze strefy zadymienia, omówienie zagrożeń w Internecie oraz tegoroczna nowość – scenka rodzajowa w autobusie komunikacji miejskiej. Podczas zliczania punków przez komisję można było oglądnąć pokazy strażaków oraz posilić się pyszną wojskową grochówką. Jeszcze tylko podsumowanie konkursu, wręczenie upominków i powrót do Góry. Gratulujemy naszym uczennicom umiejętności i cieszymy się, że w naszej szkole są tacy specjaliści od pierwszej pomocy.

 • 2 maja 2013 r. – czwartek

  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

   

  Dyżury nauczycieli w tym dniu:

   

  Budynek szkoły przy ul. Piastów

  7.00 – 10.00    A. Płuchowska, E. Janasik, M. Ciesielska

  10.00 – 13.00  D. Szostek, J. Waścińska

  13.00 – 16.00  R. Kawka, E. Wojciechowicz

 • ZAPROSZENIE
  na zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI,

  które odbędzie się 9 maja 2013 r. o godz. 16.00


  spotkania z wychowawcami w klasach:
   

  kl. IV A – sala 12

     kl. IV B – sala  15

  kl. IV C – sala 5

            kl. IV D – sala 6

  kl. V A – sala 10

  kl. V B – sala 13

  kl. V C – sala 7

  kl. V D – sala 8

  kl. VI A – sala 11

  kl. VI B – sala 16

  kl. VI C – sala 14

  kl. VI D – sala 9

   

 • ZAPROSZENIE
  na zebranie z rodzicami
  uczniów klas I - III

  Zebranie odbędzie się 08 maja 2013 r. (środa)

  ul. Piastów 34
  o godz. 16.00 – I zmiana

  o godz. 17.00  – II zmiana

   

  ul. Konopnickiej 2
  o godz. 16.00

  II C – A. Chawchunowicz-Rudzińska – sala 56

  II D – M. Ciesielska – sala 54

  III D – E. Janasik – sala 6

 • ZAPROSZENIE
  na zebranie z rodzicami uczniów klas III
  w sprawie organizacji nauki w kl. IV - VI

  Zebranie odbędzie się
  9 maja 2013 r. o godz. 17.00
  w sali gimnastycznej
  przy ul. M. Konopnickiej 2


   

 • Dnia 26 kwietnia 2013 r. odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego "Szlakiem Wartości", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu oraz Fundacja "PAX ET BONUM" we Wrocławiu.

  Oto laureaci:

  I miejsce - Justyna Daniłowicz VI A

  II miejsce - Maria Michalewicz V A

  III miejsce - Barbara Kwaśnica V D

  Wyróżnienia - Agata Ludwiczyńska VI D, Marcel Kopaniecki V D, Agata Zagubień V D

            

 • Dzień Ziemi - ,,Sprawa dla ekologa"

  24 kwietnia klasy: IVa,IVc oraz Vb, przygotowane pod kierunkiem Pań: Justyny Waścińskiej, Neli Roślik oraz Jolanty Ludkowskiej zaprezentowały montaż słowno - muzyczny poświęcony naszej wspaniałej, kochanej Ziemi. Tylko od nas zależy jak długo będziemy się cieszyć czystym powietrzem, wodą oraz  wolną od śmieci przestrzenią. Uczniowie prezentując modę ekologiczną ,,na wesoło", podkreślili istotę segregowania odpadów. Zapamiętajmy: ... przyroda ojczysta to skarb droższy od złota, a w niej urok, poezja, piękno, spokój, prostota.

  Pod koniec apelu pani wicedyrektor E. Pojasek wręczyła dyplomy laureatom szkolnego konkursu plastycznego pt. Ziemia wspólne dobro.

  I m. - Natalia Jaźwińska, Klaudia Borwik, II m. - Wiktoria Kempowicz, Mikołaj Lorek, III m. Zuzanna Janusz, Nicole Kwiatkowska

Seite:

Aktuelles

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
  ul. Marii Konopnickiej 2
 • 065 5432452
  faks 065 5441675

Fotogallery